Etiket arşivi: insan kaynakları

Deloitte İK Trendleri Raporu

iktrend

Herkese Merhaba,

Geçtiğimiz günlerde saygı duyduğum bir meslektaşımla yaptığımız sohbet esnasında, Deloitte Araştırma Şirketinin küresel ölçekte gerçekleştirmiş olduğu bir araştırma raporundan bahsettik. Söz konusu rapor, 2017 yılındaki yeni nesil İnsan Kaynakları Trendleri hakkında biz İK’cılara ve şirketlere yol gösterir nitelikte. Kısaca rapor hakkında yorumumdan bahsedip, ardından raporu okumanız için sizi yalnız bırakacağım 🙂

Okumaya devam et

Share This:

İK’nın Şirkete Bağlılığı Düşük!

ilovemycompany

Herkese Merhaba,

Öncelikle 2017’nin ilk ayı bitmeden, yazı yayınlıyor olmanın verdiği mutluluğu paylaşmak isterim 🙂 Sizi ve yazmayı özlemiştim. Yazımdaki başlığı okuyan şirket temsilcilerinin “eyvah!” dediğini duyar gibiyim. Bence de durum endişe verici görünüyor, araştırmayı okuduğunuzda bana hak vereceğinizi düşünüyorum.

Okumaya devam et

Share This:

Peryön Ege 13. İnsan Yönetimi Zirvesi’nde Neler Konuştuk?

Herkese Merhaba,

Bu yıl 13.sü gerçekleşen Peryön Ege İnsan Yönetimi Zirvesi, “Hayaller ve Gerçekler İK Bunun Neresinde?” başlığıyla geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleştirildi.

Ben maalesef zirvenin ilk gününe katılamadım. Hayallerimiz farklı olsa da, İK’nın gerçeği diyebileceğimiz kötü bir tesadüf sonucu o gün şirkette denetime denk geldiğimiz ve ofiste bulunmak zorunda kaldığım için bizimkilerin de sahnede harikalar yarattığı ilk günü kaçırmak durumunda kaldım.

Peki zirvenin ikinci gününde neler konuştuk, neler öğrendim, vizyonuma neler kattım, bakış açım ne şekilde değişti ondan bahsetmek istiyorum sizlere.

Okumaya devam et

Share This:

İK Sosyal Medya’da

Herkese Selamlar,

Bugün güne, kafamda üç konuyla uyandım. Ve güneşli İstanbul havasının da etkisiyle görece keyifli olanı sizinle paylaşmak istiyorum.

Kariyer.net’in bu ayki sayısında yer alan Dr. Pelin Vardarlıer’in makalesinden esinlenerek İnsan Kaynaklarının sosyal yüzünden bahsetmeye çalışacağım size.

Okumaya devam et

Share This:

Geleceğin İK Yetkinlikleri

Bilgisayarımda bulunan “iş hayatı için makaleler” dosyasında geçenlerde bir yazı buldum. Günümüzün önemli tartışma konularından biri olan İK yetkinlikleri üzerine yapılan bir araştırmayı içerdiği için sizlerle paylaşmak istedim. 83 Per-Yön üyesi İK çalışanının katılımıyla gerçekleşen doktora tez çalışmasında, geleceğin İK yetkinliklerinin geçmişten ve bugünden biraz daha farklı olacağı anlatılıyordu.

Araştırmacı yaptığı literatür taramasına göre, İK çalışanlarından beklenen temel yetkinlikleri 28 başlıkta toplamıştır:

1. İş hukuku bilgisi

2. İK fonksiyonları bilgisi

3. Genel işletmecilik bilgisi

4. Yabancı dil bilgisi

5. Organize etme becerileri

6. Planlama becerileri

7. Karar verme/inisiyatif

8. Kendini tanıma/özgüven

9. Problem çözme

10. İletişim becerileri

11. Kişilerarası ilişki becerileri

12. Liderlik

13. Analitik beceriler

14. Farklı kültürlerde çalışabilme

15. Kararlılık, sonuca ulaşma

16. Sürekli öğrenme/kendini geliştirme

17. Yapı ve sistem kurma

18.Profesyonellik/mesleki etik

19. Bilişim teknolojilerini kullanma

20. Sezgi/Öngörü becerileri

21. Pazarlık/Müzakere becerileri

22. Empati/başkalarını anlama

23. Ekip çalışması ve işbirliği

24. Zaman yönetimi

25. Yeniliklere açık olma

26. Yaratıcılık

27. Müşteri odaklı olma

28. Stratejik düşünebilme

Araştırmada, İK çalışanlarıyla yapılan anketler sonucu zamanın gerektirdikleri göz önüne alınarak, söz konusu İK yetkinlikleri arasından dünün, bugünün ve yarının ilk 10 İK yetkinliği seçilmiştir:

DÜN (5 yıl önce) BUGÜN YARIN (5 yıl sonra)
1. İş Hukuku Bilgisi

2. Organize Etme Becerileri

3. İK Fonksiyonları Bilgisi

4. İletişim Becerileri

5. Problem Çözme

6. Planlama Becerileri

7. Profesyonellik Mesleki Etik

8. Yapı & Sistem Kurma

9. Kişilerarası İlişki Becerileri

10. Sürekli Öğr./Kendini Glş.

1. İK Fonksiyonları Bilgisi

2. İş Hukuku Bilgisi

3. Yabancı Dil

4. İletişim Becerileri

5. Sürekli Öğr./Kendini Glş.

6. Problem Çözme

7. Ekip Çalışması ve İşbirliği

8. Yeniliklere Açık Olma

9. Empati/Başkalarını Anlama

10. Bilişim Teknolojilerini Kullanma

1. Yabancı Dil

2. Stratejik Düşünebilme

3. Sürekli Öğr./Kendini Glş.

4. İletişim Becerileri

5. Farklı Kültürlerle Çalışabilme

6. Bilişim Teknolojilerini Kullanma

7. İK Fonksiyonları Bilgisi

8. Yaratıcılık

9. Müşteri Odaklı Olma

10. Genel İşletmecilik Bilgisi

Araştırma sonuçlarının, zamanın ve değişen şartların gerektirdikleri ile uyumlu olduğu söylenebilir:

Şirketlerde dünün insan kaynakları uygulamaları daha çok teorik ve operasyonel düzeyde yetkinliklerle belli sınırlar çerçevesinde, diğer bir ifadeyle “personel yönetimi” boyutunda kalırken, bugün şirketlerde personel yönetimi kısmen izlerini sürdürse de “insan kaynakları yönetimi” boyutuna yaklaşıldığı görülmektedir.

Yarın ise “stratejik insan kaynakları yönetimi” kapsamında, şirketin gelişimini ve rekabet üstünlüğünü sağlamak için stratejik düşünebilme, fark yaratmak için yaratıcılık, çalışma ortamında yabancı insanların çoğalması sonucu uyum davranışı sergilemek için farklı kültürlerle çalışabilme yeteneği, müşteri odaklı olma gibi organizasyonel yetkinliklerin ön planda olacağı düşünülmektedir. İnsan odaklı yaklaşımı, insanı tanımayı ve anlamayı içeren İK mesleğinde çalışacak bir bireyin iyi iletişim becerilerine sahip olması gerektiği kaçınılmazdır. Bilginin en önemli güç olduğu ve değişimin mevcut bilgiyi hızla eskittiği düşüncesiyle, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme yetkinlikleri yıllar içinde önemini artırmaktadır. Yabancı dil bilgisi dünün İK’sında ilk 10 yetkinlik arasında bile yer almazken, yarın bir İK’cıda bulunması gereken en önemli yetkinlik olacaktır. Hatta küreselleşmenin etkisiyle çokuluslu şirketlerin piyasalarda söz sahibi olması, bir dilin yetersiz kaldığı günleri beraberinde getirecektir. Teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu İK süreçlerinde hızlılık, etkinlik ve verimlilik için bilişim teknolojisinin kullanılıyor olması, İK’cıların bu teknolojiye hakim olmasını zorunlu kılmaktadır. Son olarak, İK fonksiyonları bilgisinin yanı sıra genel işletmecilik bilgisinin de gelecekte önemli bir yetkinlik olacağından bahsetmeliyiz. Çünkü İK, disiplinler arası bir alandır. Bir İK’cının üretimin nasıl planlandığını ve yapıldığını, müşterilerinin ve rakiplerinin kimler olduğunu, hangi pazarlara nasıl ulaşıldığını, finansal yapıyı, maliyet unsurlarını vb. işletme fonksiyonlarını bilmesi gerekmektedir. Ayrıca, İK’nın psikoloji, hukuk, iktisat gibi disiplinlerle de etkileşim halinde olduğu bir gerçektir.

Görüldüğü gibi, küreselleşme, bilim ve teknolojideki gelişmeler, değişim ve artan rekabet, şirketleri ve çalışma yaşamını değişime zorlamaktadır. Bu değişim dolayısıyla, İK süreçlerinin ve önceliklerinin, İK çalışanlarından beklenen yetkinliklerin değişmesine neden olmaktadır.

Bugünkü yazım akademik bir yapıda olsa da, bahsettiğim araştırmanın, İK mesleğini seçecek olan arkadaşlara, hangi yetkinliklere sahip olmaları ve hangi konularda kendilerini geliştirmeleri gerektiği hususunda yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Umarım bu yazım, gelecekte meslektaşım olacak değerli arkadaşlarıma ulaşabilir.

Geleceğin başarılı İK’cılarının tüm bu yetkinliklere hatta daha fazlasına sahip olması dileğiyle,

Hoşçakalın..

Share This: